•    Thức ăn thủy sản Sao Mai được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, nguồn nguyên liệu sản xuất được kiểm soát nghiêm ngặt đảm bảo chất lượng, đạt tiêu chuẩn nghành: 10TCN 864:2006, 10TCN 984:2006... của Bộ NN và PTNT. Sao Mai Super Feed được tối ưu hóa theo tiêu chuẩn quốc tế như: HACCP, ISO, GLOBAL, GAP, ASC, BAP, chứa dồi dào các dưỡng chất tự nhiên, vitamin, khoáng vi lượng cần thiết, giúp cá nuôi khỏe mạnh, phát triển đồng đều, tăng sức đề kháng... đáp ứng bộ tiêu chuẩn của những thị trường khó tính như EU và Hoa Kỳ.
    Nguyên liệu sản xuất gồm bột cá biển, lúa mì, bã nành, cám gạo, khoai mì, vitamin và vi khoáng.... không chất kháng sinh và không chứa các chất cấm theo quy định hiện hành.
   
  Ưu điểm nổi bật của thức ăn thủy sản Sao Mai:
  -   Thức ăn sản xuất trên dây chuyền hiện đại.
  -   Công thức sản xuất tối ưu hóa trên phần mềm tiên tiến.
  -   Sử dụng nguyên liệu tốt nhất, quy trình kiểm soát nghiêm ngặt.
  -   Thức ăn có đầy đủ các dưỡng chất giúp cá khỏe mạnh, tăng sức đề kháng, phát triển đồng đều, thịt cá trắng, ít mỡ, tỉ lệ fillet cao.

 •    Thức ăn thủy sản Sao Mai được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, nguồn nguyên liệu sản xuất được kiểm soát nghiêm ngặt đảm bảo chất lượng, đạt tiêu chuẩn nghành: 10TCN 864:2006, 10TCN 984:2006... của Bộ NN và PTNT. Sao Mai Super Feed được tối ưu hóa theo tiêu chuẩn quốc tế như: HACCP, ISO, GLOBAL, GAP, ASC, BAP, chứa dồi dào các dưỡng chất tự nhiên, vitamin, khoáng vi lượng cần thiết, giúp cá nuôi khỏe mạnh, phát triển đồng đều, tăng sức đề kháng... đáp ứng bộ tiêu chuẩn của những thị trường khó tính như EU và Hoa Kỳ.
    Nguyên liệu sản xuất gồm bột cá biển, lúa mì, bã nành, cám gạo, khoai mì, vitamin và vi khoáng.... không chất kháng sinh và không chứa các chất cấm theo quy định hiện hành.
   
  Ưu điểm nổi bật của thức ăn thủy sản Sao Mai:
  -   Thức ăn sản xuất trên dây chuyền hiện đại.
  -   Công thức sản xuất tối ưu hóa trên phần mềm tiên tiến.
  -   Sử dụng nguyên liệu tốt nhất, quy trình kiểm soát nghiêm ngặt.
  -   Thức ăn có đầy đủ các dưỡng chất giúp cá khỏe mạnh, tăng sức đề kháng, phát triển đồng đều, thịt cá trắng, ít mỡ, tỉ lệ fillet cao.

 •    Thức ăn thủy sản Sao Mai được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, nguồn nguyên liệu sản xuất được kiểm soát nghiêm ngặt đảm bảo chất lượng, đạt tiêu chuẩn nghành: 10TCN 864:2006, 10TCN 984:2006... của Bộ NN và PTNT. Sao Mai Super Feed được tối ưu hóa theo tiêu chuẩn quốc tế như: HACCP, ISO, GLOBAL, GAP, ASC, BAP, chứa dồi dào các dưỡng chất tự nhiên, vitamin, khoáng vi lượng cần thiết, giúp cá nuôi khỏe mạnh, phát triển đồng đều, tăng sức đề kháng... đáp ứng bộ tiêu chuẩn của những thị trường khó tính như EU và Hoa Kỳ.
    Nguyên liệu sản xuất gồm bột cá biển, lúa mì, bã nành, cám gạo, khoai mì, vitamin và vi khoáng.... không chất kháng sinh và không chứa các chất cấm theo quy định hiện hành.
   
  Ưu điểm nổi bật của thức ăn thủy sản Sao Mai:
  -   Thức ăn sản xuất trên dây chuyền hiện đại.
  -   Công thức sản xuất tối ưu hóa trên phần mềm tiên tiến.
  -   Sử dụng nguyên liệu tốt nhất, quy trình kiểm soát nghiêm ngặt.
  -   Thức ăn có đầy đủ các dưỡng chất giúp cá khỏe mạnh, tăng sức đề kháng, phát triển đồng đều, thịt cá trắng, ít mỡ, tỉ lệ fillet cao.

 •    Thức ăn thủy sản Sao Mai được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, nguồn nguyên liệu sản xuất được kiểm soát nghiêm ngặt đảm bảo chất lượng, đạt tiêu chuẩn nghành: 10TCN 864:2006, 10TCN 984:2006... của Bộ NN và PTNT. Sao Mai Super Feed được tối ưu hóa theo tiêu chuẩn quốc tế như: HACCP, ISO, GLOBAL, GAP, ASC, BAP, chứa dồi dào các dưỡng chất tự nhiên, vitamin, khoáng vi lượng cần thiết, giúp cá nuôi khỏe mạnh, phát triển đồng đều, tăng sức đề kháng... đáp ứng bộ tiêu chuẩn của những thị trường khó tính như EU và Hoa Kỳ.
    Nguyên liệu sản xuất gồm bột cá biển, lúa mì, bã nành, cám gạo, khoai mì, vitamin và vi khoáng.... không chất kháng sinh và không chứa các chất cấm theo quy định hiện hành.
   
  Ưu điểm nổi bật của thức ăn thủy sản Sao Mai:
  -   Thức ăn sản xuất trên dây chuyền hiện đại.
  -   Công thức sản xuất tối ưu hóa trên phần mềm tiên tiến.
  -   Sử dụng nguyên liệu tốt nhất, quy trình kiểm soát nghiêm ngặt.
  -   Thức ăn có đầy đủ các dưỡng chất giúp cá khỏe mạnh, tăng sức đề kháng, phát triển đồng đều, thịt cá trắng, ít mỡ, tỉ lệ fillet cao.